string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLIX/629/2022Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2022.art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1 119 z późn. zm.1) ) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.2))

Uchwała nr XLIX/629/2022
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2022.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1 119 z późn. zm.1) ) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.2))
uchwala (22kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (9 stycznia 2023, 14:06:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113