string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XLIX/636/2022Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Kruszwica mienia Skarbu Państwa. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. 1)), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z późn. zm.2))

Uchwała nr XLIX/636/2022
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Kruszwica mienia Skarbu Państwa.

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. 1)), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z późn. zm.2))
uchwala (51kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (9 stycznia 2023, 14:31:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105