string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LX/760/2023Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2023w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2023. art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151 ) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 )

Uchwała nr LX/760/2023
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2023


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2023.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151 ) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 )
uchwala (23kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (4 stycznia 2024, 08:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129