string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LX/764/2023Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. )), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ))

Uchwała nr LX/764/2023
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2023


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu.

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. )), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ))
uchwala (20kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (4 stycznia 2024, 11:12:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137