string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XIII/831/2024Rady Miejskiejz dnia 28 marca 2024zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904)

Uchwała nr XIII/831/2024
Rady Miejskiej
z dnia 28 marca 2024


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904)
uchwala (237kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (17 kwietnia 2024, 14:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55