string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XIII/833/2024Rady Miejskiejz dnia 28 marca 2024w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kruszwica na lata 2024-2028art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424)

Uchwała nr XIII/833/2024
Rady Miejskiej
z dnia 28 marca 2024


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kruszwica na lata 2024-2028

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424)
uchwala (18kB) word
zalacznik (432kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (17 kwietnia 2024, 14:37:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50