string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LXIII/834/2024Rady Miejskiejz dnia 28 marca 2024zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2024.art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1939)

Uchwała nr LXIII/834/2024
Rady Miejskiej
z dnia 28 marca 2024


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2024.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) , art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1939)
uchwala (63kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (17 kwietnia 2024, 14:38:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55