string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LXIV/841/2024Rady Miejskiejz dnia 25 kwietnia 2024w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Ostrowie81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), § 6 uchwały Nr LXII/817/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1547 i 2426)

Uchwała nr LXIV/841/2024
Rady Miejskiej
z dnia 25 kwietnia 2024


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Ostrowie

81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), § 6 uchwały Nr LXII/817/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1547 i 2426)
uchwala (239kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (9 maja 2024, 12:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52