string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LXIV/845/2024Rady Miejskiejz dnia 25 kwietnia 2024w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Umiem pływać – zawód ratownik” w ramach konkursu nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23 art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024r. poz.609), art. 39 ust. 1 ustawy z dn. 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022r. poz. 1079)

Uchwała nr LXIV/845/2024
Rady Miejskiej
z dnia 25 kwietnia 2024


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Umiem pływać – zawód ratownik” w ramach konkursu nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23

art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024r. poz.609), art. 39 ust. 1 ustawy z dn. 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022r. poz. 1079)
uchwala (18kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (9 maja 2024, 12:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39