string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/27/2006Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2006zatwierdzenia „Planu rozwoju dla miejscowości Sokolniki na lata 2007-2015” przedłożonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Sokolnikiart. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)

Uchwała nr III/27/2006
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006


zatwierdzenia „Planu rozwoju dla miejscowości Sokolniki na lata 2007-2015” przedłożonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Sokolniki

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)


 

plik do pobrania (67kB) plik

metryczka


Opublikował: Karolina Kupsik (5 stycznia 2007, 08:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1787