string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/30/2006Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2006wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Kruszwica do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 162 poz. 1065, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 8 ust. 4 Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 13 poz. 62, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r., Nr 58, poz. 970)

Uchwała nr III/30/2006
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006


wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Kruszwica do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło

art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 162 poz. 1065, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 8 ust. 4 Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 13 poz. 62, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r., Nr 58, poz. 970)


 

plik do pobrania (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Karolina Kupsik (5 stycznia 2007, 14:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1820