string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/33/2006Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2006wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy w Zgromadzeniu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gminart. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) § ust. 3 Statutu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 1013)

Uchwała nr III/33/2006
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006


wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy w Zgromadzeniu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin

art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) § ust. 3 Statutu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 1013)


 

plik do pobrania (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Karolina Kupsik (5 stycznia 2007, 14:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1905