string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXVIII/296/2008Rady Miejskiejz dnia 27 listopada 2008wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 6 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220,poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz.369)

Uchwała nr XXVIII/296/2008
Rady Miejskiej
z dnia 27 listopada 2008


wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 6 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220,poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz.369)


 

uchwala (35kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (23 grudnia 2008, 14:24:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1475