string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXIX/304/2008Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2008Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2009.art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 poz. 1238/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558/

Uchwała nr XXIX/304/2008
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2008


Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2009.

art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 poz. 1238/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558/


 

uchwala (99kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (6 stycznia 2009, 09:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579