string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XIII/130/2011Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011opłaty targowej.art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2 )

Uchwała nr XIII/130/2011
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


opłaty targowej.

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2 )
uchwala (13kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (1 grudnia 2011, 10:05:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932