string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XIII/132/2011Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. )

Uchwała nr XIII/132/2011
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. )
uchwala (117kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (1 grudnia 2011, 10:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1014