string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XIV/143/2011Rady Miejskiejz dnia 15 grudnia 2011uchwalenia Programu usuwania azbestu dla Gminy Kruszwica na lata 2012 – 2032. art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. zm.1) ), uchwały Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (M.P. Nr 50, poz. 735)

Uchwała nr XIV/143/2011
Rady Miejskiej
z dnia 15 grudnia 2011


uchwalenia Programu usuwania azbestu dla Gminy Kruszwica na lata 2012 – 2032.

art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. zm.1) ), uchwały Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (M.P. Nr 50, poz. 735)
uchwala (33kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (21 grudnia 2011, 10:17:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169