string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XV/150/2011Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2011zmian w porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kruszwicyart. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)

Uchwała nr XV/150/2011
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2011


zmian w porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy

art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)
uchwala (13kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (4 stycznia 2012, 09:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087