string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XV/153/2011Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2011Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2012.art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.1) /, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2) /

Uchwała nr XV/153/2011
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2011


Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2012.

art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.1) /, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2) /
uchwala (2228kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (4 stycznia 2012, 12:41:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1205