string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/20/2014Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1) ), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.2)), § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.3))

Uchwała nr III/20/2014
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1) ), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.2)), § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.3))
uchwala (12kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (12 stycznia 2015, 11:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 715