string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr III/21/2014Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2014ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy.art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. )), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202), §3 ust. 2 pkt 3, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786)

Uchwała nr III/21/2014
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2014


ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy.

art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. )), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202), §3 ust. 2 pkt 3, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786)
uchwala (29kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 stycznia 2015, 14:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739