Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0057/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Całkowita wartość projektu: 1.939.236,60 zł

Dofinansowanie: 999.966,64 zł, co stanowi 57,44% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12.07.2017r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 – 30.06.2018

Wykonawca:

„DELMAR” Marzena Starzyńska
ul. Okrzei 59
87-800 Włocławek

Zakres rzeczowy obejmuje:

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy
ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy (gimnazjum i liceum), który składa się z budynku głównego, skrzydła wschodniego i sali gimnastycznej z łącznikiem). Powierzchnia użytkowa wynosi 1992 m2, kubatura 8570,00 m3.

W ramach inwestycji przewidziano między innymi: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni (włączenie w istniejącą instalację kotłowni gazowej dwóch układów grzewczych tj. pomp ciepła z sondami gruntowymi oraz instalacji kolektorów słonecznych) oraz wymianę stolarki i wymianę lub naprawę dachu.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej.
Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii, co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię . Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu.


Zdjęcie

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (12 lipca 2017)
Opublikował: Justyna Pankowska (12 lipca 2017, 08:38:07)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (13 czerwca 2018, 10:43:43)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687