Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0021/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Całkowita wartość projektu
: 1 102 821,17 zł


Dofinansowanie: 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych


Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.08.2018r.


Okres realizacji projektu: 28.06.2017 - 31.12.2019


Wykonawca : Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski z Włocławka


Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej. W ramach projektu przeprowadzona będzie modernizacja energetyczna obiektu na podstawie przeprowadzonego audytu w celu osiągnięcia najlepszego stosunku wielkości środków publicznych do uzyskanych efektów energetycznych. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii, co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

W ramach inwestycji przewidziano między innymi: docieplenie podłogi na gruncie; docieplenie dachu; docieplenie ścian zewnętrznych; wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej (zastosowanie kolektorów słonecznych), modernizację systemu ogrzewania (zastosowanie ogrzewania gazem ziemnym).

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (10 października 2018)
Opublikował: Justyna Pankowska (10 października 2018, 12:14:53)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (15 maja 2019, 09:18:43)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673