Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez budowę stanicy wodnej, znajdującej się nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy

W ramach realizacji zadania wykonano  prace przygotowawcze polegające na  uporządkowaniu terenu oraz  przygotowaniu podłoża.
Wykonano również  obiekt stanicy wodnej w postaci wolnostojącego, parterowego, drewnianego domku o konstrukcji szkieletowej z dachem dwuspadowym.
Powierzchnia zabudowy:23,81 m2 domek + 11,9 m2 (taras)
Powierzchnia użytkowa: 20,6 m2
kubatura: 57,14 m3
wysokość: 5,14 m.

Wykonawcą prac przygotowawczych była firma P.P.H.U. Sebastian Sobecki z Kruszwicy, z kolei prac budowlanych polegających na budowie drewnianego domku – firma P.U.H. Import – Eksport TOM – DOM Tomasz Dybalski z Ostrowa koło Strzelna.
Realizację robót nadzorowała firma BUDTRANS Ewa Wojciechowska z Inowrocławia.
Ze względu na strefę konserwatorską i zabytkową, prace były prowadzone również pod nadzorem archeologicznym przez Panią Dorotę Dominiczak – Głowacką.
Prace zostały wykonane zgodnie z umową oraz odebrane protokolarnie.

W ramach zadania zakupiono także wyposażenie w postaci lornetki oraz latarki, celem zwiększenia sprawności operacyjno-technicznej podczas patrolowania obszarów chronionych.

Wartość zadania: 58.722,76 zł

Źródła finansowania: Gmina Kruszwica na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wartość dofinansowania: 27.136,75zł

 

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (11 lutego 2015)
Opublikował: Justyna Pankowska (11 lutego 2015, 11:31:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982