Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 146 położonej w m. Racice.

ogłoszenie (120kB) pdf
Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.09.2025 r., nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, oznaczonej numerem działki 146 o powierzchni 0,6400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1, prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako N - nieużytki o powierzchni 0,6400 ha.
W/w nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem na usytuowanie pasieki na warunkach określonych w umowie dzierżawy.
Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (12 października 2022)
Opublikował: Elżbieta Gralak (12 października 2022, 07:51:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54