Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 
ŚR.Ś.6220.1.30.2017 .2018                                                       Kruszwica, dnia 26.06.2018 r.
                   
 
ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Instalacja do przetwórstwa owoców, warzyw,
o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok, zlokalizowana w miejscowości Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie” na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 298/5, 266,297,261,260/1 położonych w Kruszwicy obręb 2
 
Zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,          ul. Nadgoplańska 3, ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15) w pok. nr 2.
Uwagi i wnioski składać można w Biurze Obsługi Interesanta ( codziennie w godzinach urzędowania).
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (26 czerwca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (26 czerwca 2018, 14:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608