Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa studni Wola Wapowska dz. 13


ŚR.Ś.6220.1.16.2018                                                        Kruszwica, dnia 05.07.2018 r.
                   
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa  i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), na działce  nr 13, obręb 0046 Wola Wapowska, gm. Kruszwica o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,          ul. Nadgoplańska 3, ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15)            w pok. nr 2. uwagi i wnioski składać można w Biurze Obsługi Interesanta ( codziennie w godzinach urzędowania).
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (6 lipca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (6 lipca 2018, 07:54:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539