Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


ŚR.Ś.6220.1.31.2018                                                        Kruszwica, dnia 13.07.2018 r.
                   
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa  budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości Racice na działce  nr 3”
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,         ul. Nadgoplańska 3, ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 –15.15)   w pok. nr 2.
Uwagi i wnioski składać można w Biurze Obsługi Interesanta ( codziennie w godzinach urzędowania).
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (13 lipca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (13 lipca 2018, 14:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 768