Konsultacje społeczne


Burmistrz Kruszwicy
ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych
na potrzeby opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023

 
 
Gmina Kruszwica opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023 (GPR).
Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.
 
Przedmiotem konsultacji jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kruszwica, obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kruszwica uwag, opinii i propozycji.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 8.06.2016 r. do 30.06.2016 r.
 
Dnia 16.06.2016 r. odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023:
-godzina 10.00 w Klubie Popiel na Osiedlu Zagople, przy ul. Kujawskiej 12,
-godzina 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Polanowicach,
-godzina 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Chełmcach.
 
Formularz konsultacyjny będzie dostępny:
· w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kruszwica http://www.kruszwica.um.gov.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Inwestycje gminne (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023),
·      w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 30), ul. Nadgoplańska 4, w godzinach pracy urzędu (7.15-15.15).
 
Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać w czasie dyżurów konsultacyjnych pracownika urzędu, pani Olgi Barczak, bądź telefonicznie pod nr 052 35-15-010 wew. 38. Dyżury będą odbywać się w każdy wtorek od godziny 7:15 do 15:15.
 
Wypełnione formularze można złożyć:
 
1. drogą elektroniczną na adres um@kruszwica.um.gov.pl,
2. drogą korespondencyjną na adres: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica,
3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, ul. Nadgoplańska 4, Kruszwica.


Informacje ogólne.pdf (158kB) pdf
Kwestionariusz.doc (152kB) word

Raport z diagnozy gminy Kruszwica.pdf (1655kB) pdf
Formularz uwag do raportu GPR Kruszwica.doc (69kB) word

metryczka


Wytworzył: Olga Barczak (8 czerwca 2016)
Opublikował: Olga Barczak (8 czerwca 2016, 14:16:20)

Ostatnia zmiana: Olga Barczak (10 czerwca 2016, 08:27:03)
Zmieniono: dodanie raportu z diagnozy gminy i formularza uwag

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074