Aktualizacja LPR - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 Burmistrz Kruszwicy
ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych
na potrzeby aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023

 
Szanowni Państwo,

Gmina Kruszwica aktualizuje  Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023 (LPR). Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

W zatwierdzonym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 zaktualizowano wartości projektów infrastrukturalnych oraz wartości dofinansowania do wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto, w związku z koniecznością zmiany partnera projektów społecznych oraz ograniczonymi możliwości pozyskania środków unijnych na ich realizację, dostosowano planowane wcześniej projekty „miękkie”  oraz wartości wskaźniki do bieżącej sytuacji rynkowej i konkursowej.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag do zaprezentowanego programu rewitalizacji. 

Prośbę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości w gminie,
a także użytkowników wieczystych i osób zarządzających nieruchomościami, podmiotów prowadzących/planujących rozpocząć działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów władzy publicznej.
Każdy wypełniony kwestionariusz jest dla nas bardzo cenny i będzie wykorzystany w opracowanym programie.

Uwagi prosimy przekazać do:
Urzędu Miejski w  Kruszwicy: ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
bądź e-mailem na: justyna.pankowska@kruszwica.um.gov.pl

Termin wnoszenia uwag: do 22.11.2019r.


Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje udzieli
Pani Justyna Pankowska : 052 35-15-010 wew. 38.

projekt LPR Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 - aktualizacja listopad 2019 (5214kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (18 listopada 2019)
Opublikował: Justyna Pankowska (18 listopada 2019, 14:53:45)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (7 stycznia 2020, 09:14:45)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463