PIN 13/1 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

PIN 13/1 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

metryczka